Gizlilik Politikasıİş bu sözleşme ve www.dekozu.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer tüm kurallar, www.dekozu.com tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır

1.      TARAFLAR

a.      HİZMET VEREN; www.dekozu.com
b.      HİZMET ALAN; www.dekozu.com web sitesinde alışveriş yapan sizi ifade eder.

2.      ÜYELİK
Kullanıcı tarafından gerekli bilgilerinin siteye girilmesi ve yine kullanıcı tarafından verilen elektronik posta adresine gönderilecek elektronik postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Kullanıcı olarak nitelendirilir.

İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, kullanıcının üyelik kayıt işlemini tamamlanması tarihinde yürürlüğe girecektir. 

3.      ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATI
Hizmet Alan, tüm bilgi ve belgelerin bu hizmet kapsamında elektronik posta yolu ile kendisine iletileceğini bu iletimlerin kendisine bildirim niteliğinde olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
Taraflar arasındaki yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

4.      VERİLERİN İŞLENMESİ ve SORUMLULUK

Hizmet Alan, www.dekozu.com’un ürün veya hizmet satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad, soyad, adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini işleyebileceğini ve bu durum haricinde farklı bir şekilde kişisel verilerinin işlenemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Hizmet Alan,işbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak www.dekozu.com tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektedir.

Hizmet Alan, kendisine özel şifrelerin sizin tarafınızdan bir üçüncü kişi ile paylaşımı ve bu sebeple oluşacak olan aksaklıklarda doğrudan kendisinin sorumlu olduğunu bilmekte ve ayrıca kabul ve taahhüt etmektedir.

Hizmet Alan siteye üye olurken Hizmet Veren tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.

İşbu Sözleşmeye taraf olmakla, Hizmet Veren’in site aracılığıyla Hizmet Alan ile  arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini taraflar kabul etmektedir. 

5.      FİKRİ HAKLAR
Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Ece Coşar İç Mimarlık tarafından oluşturulan tüm içerik ile Dekozumarkası ve logosu Hizmet Veren’e aittir.
Kullanıcılar, Hizmet Veren’in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 


6.      ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ve YEKİLİ MAHKEME
Taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıklar barış yoluyla çözümlenemediği takdirde, taraflardan birinin isteği üzerine, İçmimarlar Odası’nın atayacağı hakem tarafından çözümlenir. Hakem ücretini, aleyhinde karar verilen taraf öder. Anlaşmazlıkların devamı durumunda Antalya Mahkemeleri yetkilidir.

 7.      EKLER
Hizmet Alan, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder ve sözleşmede yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.