Mesafeli Satış Sözleşmesiİş bu sözleşme ve www.dekozu.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer tüm kurallar, www.dekozu.com tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır

1.      TARAFLAR

a.      HİZMET VEREN; www.dekozu.com
b.      HİZMET ALAN; www.dekozu.com web sitesinde alışveriş yapan sizi ifade eder.

2.      ÜYELİK
Kullanıcı tarafından gerekli bilgilerinin siteye girilmesi ve yine kullanıcı tarafından verilen elektronik posta adresine gönderilecek elektronik postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Kullanıcı olarak nitelendirilir.
İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, kullanıcının üyelik kayıt işlemini tamamlanması tarihinde yürürlüğe girecektir. 

3.      KONU
Bu sözleşme ile söz konusu mekân’ın; İçmimar’ın mesleki tasarım bilgisi yetkinlik ve yeterliliği ile ortaya çıkacak olan ve Hizmet Alan’ın İç mimari ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve çizim aktarımlarını içeren donelerdir. Bu safha Hizmet Alanın kabulü ve onayı ile sonuçlanır.
Bu sözleşme uyarınca Hizmet Alan tarafından istenen ve Hizmet veren tarafından yapılması kabul ve taahhüt edilen işlerin yapılması işidir.
Hizmet Alan,siteden söz konusu alışverişi yapmakla bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

4.      KAPSAM
www.dekozu.comkullanıcıya bahse konu alanda sanal iç mimarlık hizmeti vermek üzere ve sizlere ürün ve/veya hizmet satın alma imkanı sunan sanal bir iç mimarlık hizmeti sağlamaktadır. Bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir. www.dekozu.comtavsiye niteliğindeki ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
Site kullanımı ve hizmet alımı ticari (Otel,fabrika,mağaza vb.) olmayan alımlar içindir. Ticari alımlar için keşiften sonra fiyatlandırma ve ayrı sözleşme gerekmektedir.

5.      ÖDEME
Bu sözleşme ile Hizmet veren; Hizmet Alanın ölçülerini tam olarak bildirdiği alanda iç mimarlık tasarım hizmetleri verecek, Hizmet Alan da , içmimarlık hizmetleri iş aşamaları karşılığında yazılı bedelleri, Hizmet veren’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

6.      SÜRE
Hizmet Veren , Sözleşme kapsamındaki iş aşamalarını aşağıda yazılı süre içerisinde mücbir sebepler dışında tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir.
Bu süre Hizmet Veren tarafından mücbir sebepler dışında yapılacak çalışmaları kapsar. Hizmet Alan’ın inceleme ve onay süreleri ve muhtemel ek hizmetlere ait gerçekleşme süreleri Hizmet Veren’in çalışma süresine dahil değildir

7.      GEREKSİNİMLER
Hizmet Alan; aşağıda belirtilen bilgileri tam,eksiksiz ve doğru bir şekilde Hizmet Veren’e bildirmek zorundadır. Belirtilen bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebi ile oluşan zarar ve ziyandan Hizmet veren sorumlu değildir.

a.      Bahse konu mekanın tam ölçüleri
b.      Mekanın fotoğrafları
c.       Çizim ile ilgili özel talepleri (Oda rengi,stil talepleri vb.)

Hizmet Veren hiçbir şekilde sözleşme konusu projenin imalat aşamasından sorumlu değildir. Hizmet Alan , imalat aşamasında gerçekleştireceği işlemlerle ilgili olarak, Hizmet Veren’e yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Hizmet Veren’in sorumlu olmadığını ve Hizmet Veren’in kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektedir.

8.      EK HİZMETLER
Ek hizmetler sözleşmede belirtilen hizmetlerin dışındaki diğer disiplinler olup, sözleşmenin devamı sırasında ya da işin bitim tarihinden sonra devam etmesi istenilen hizmetlerle birlikte sözleşme dışı olarak ortaya konulan talepler için ayrıca ücret belirlenmesi ve ödenmesi gereklidir.

9.      HİZMET TESLİMİ,SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Hizmet teslimi Hizmet Alan’ın elektronik posta adresine teslim ile olacaktır.
Söz konusu elektronik postanın iletiminden sonra Hizmet Alan’ın projede değişiklik,yenileme ve düzeltme hakkı bulunmaktadır. Bu hak en fazla iki defa Hizmet Alan tarafından kullanılabilir.
Daha fazla değişiklik,yenileme ve düzeltme için Hizmet Alan her bir değişiklik,yenileme ve düzeltme için 300,00 TL ek ücret ödeyecektir.

Nihai olarak projenin taraflarca onaylanmasından sonra 300,00 TL ücret karşılığında çizim,3D görüntüleri vb. materyaller Hizmet Alan’a kargo yolu ile teslim edilir.
Böylelikle Hizmet Veren’in hizmeti bu şekilde tamamlanmış olur.

10.  CAYMA HAKKI
Hizmet Alan sözleşme konusu projenin çalışmasına başlamazdan evvel Hizmet Veren’den kayıtlı elektronik posta adresine üç gün içinde işe başlanacağı hakkında bilgi mesajı alır.
Söz konusu elektronik adresine gelen bilgi mesajından sonra Hizmet Veren işe başlamazdan evvel bahsi geçen üç gün içinde cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Hizmet Veren'e faks, elektornik posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır.
Cayma hakkının Hizmet Veren’e süresi içinde ulaşması halinde takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli aynı yolla Hizmet Alan’a iade edilir.

11.  ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATI
Hizmet Alan, tüm bilgi ve belgelerin bu hizmet kapsamında elektronik posta yolu ile kendisine iletileceğini bu iletimlerin kendisine bildirim niteliğinde olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

Taraflar arasındaki yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

12.  VERİLERİN İŞLENMESİ ve SORUMLULUK
Hizmet Alan, www.dekozu.com’un ürün veya hizmet satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad, soyad, adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini işleyebileceğini ve bu durum haricinde farklı bir şekilde kişisel verilerinin işlenemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Hizmet Alan,işbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak www.dekozu.com tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektedir.

Hizmet Alan, kendisine özel şifrelerin sizin tarafınızdan bir üçüncü kişi ile paylaşımı ve bu sebeple oluşacak olan aksaklıklarda doğrudan kendisinin sorumlu olduğunu bilmekte ve ayrıca kabul ve taahhüt etmektedir.

Hizmet Alan siteye üye olurken Hizmet Veren tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. 

İşbu Sözleşmeye taraf olmakla, Hizmet Veren’in site aracılığıyla Hizmet Alan ile  arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini taraflar kabul etmektedir. 

13.  FİKRİ HAKLAR
Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Ece Coşar İç Mimarlık tarafından oluşturulan tüm içerik ile dekozumarkası ve logosu Hizmet Veren’e aittir.
Kullanıcılar, Hizmet Veren’in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

14.  HİZMET VEREN’İN HAKLARI
Hizmet Veren, Site'de sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir Hizmet Veren, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
Hizmet Veren işbu sözleşmeyi, e-mail aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.dekozu.comadresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
Sitede yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler www.dekozu.comsitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.
Hizmet Veren’in haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve sözkonusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 

15.  ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ve YEKİLİ MAHKEME
Taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıklar barış yoluyla çözümlenemediği takdirde, taraflardan birinin isteği üzerine, İçmimarlar Odası’nın atayacağı hakem tarafından çözümlenir. Hakem ücretini, aleyhinde karar verilen taraf öder. Anlaşmazlıkların devamı durumunda Antalya Mahkemeleri yetkilidir.

16.  EKLER
Hizmet Alan, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder ve sözleşmede yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.